Lp.  Karta Usługi Dokumety
Pomoc Społeczna
1. Zasiłek stały

Wniosek o pomoc

Oświadczenie o stanie majątkowym

2. Zasiłek celowy
3. Zasiłek okresowy
4. Posiłek w szkole lub w domu
5. Sprawienie pogrzebu
6. Usługi opiekuńcze
7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
8. Umieszczenie w DPS
9. Udzielenie schronienia
Świadczenia rodzinne
10. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego SR-1
11. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka SR-2
12. Specjalny zasiłek opiekuńczy Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego SR-4
13. Świadczenia pielęgnacyjne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego SR-5
14. Zasiłek pielęgnacyjny Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego SR-3
15. Zasiłek dla opiekuna Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
16. Świadczenie rodzicielskie Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego SR-7
Świadczenie za Życiem"
17. Świadczenie „za Życiem" Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u któego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
Fundusz alimentacyjny
18. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego FA-1
Świadczenie wychowawcze
19. Świadczenie wychowawcze Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego SW-1
Świadczenie Dobry Start"
20. Świadczenie „Dobry Start"

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start" SDS-1

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start" SDS-1Z

Dodatek mieszkaniowy
21. Dodatek mieszkaniowy Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Dodatek energetyczny
22. Dodatek energetyczny Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego
Karta Dużej Rodziny
23. Karta Dużej Rodziny

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Program Gminna Karta Dużej Rodziny
24. Ulga w opłatach za posiłki w szkole, płatne zajęcia
Ulga w opłatach za odpady komunalne

Wniosek o ulgę posiłek w szkole, płatne zajęcia

Wniosek o ulgę odpady komunalne

Stypendium szkolne, zasiłek szkolny
25. Stypendium szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Zaświadczenie do programu Czyste powietrze"
26. Zaświadczenie do programu „Czyste powietrze" Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Podmiot udostępniający informację
 
Data Utworzenia
2021-04-07 07:44:28 
Data publikacji
2021-04-07 07:44:28 
Osoba sporządzająca dokument
 
Osoba wprowadzająca dokument
Iwona Szczepańska 
Liczba odwiedzin
212 
Wersje artykułu